Desteğe Her Zaman Hazırız

Bayi ve son kullanıcı memnuniyeti odaklı yapılanmış olan Tetra Isı Sistemleri başta kendi markası MagmaTherm olmak üzere kamara, kül, tüp, laboratuvar fırınları ile ilgili teknik desteği hızlıca vermenin yanı sıra bakım konularında bilgi ve doküman desteği ile daha uzun ömürlü ve sağlıklı cihaz kullanımına imkan sağlamaktadır.

Bu sayfa üzerinden Laboratuvar Fırınları ile ilgili genel bilgi ve içeriklere erişebilirsiniz. Tetra Isı Sistemleri, kalibrasyondan parça değişimine, yazılım güncellemeden muhtemel servis uygulamalarına kadar birçok konuda zengin görsel ve yazılı kütüphanesi ile destek vermektedir.

MagmaTherm Fırın

Önemli Bilgiler

Yapısında organik madde bulunan ürünlerin, içerdiği inorganik madde miktarını belirlemek amacıyla KÜL MİKTARI TAYİNİ yapılır. Bu işlem sırasında 1200 °C lere kadar çıkan uygulamalar yapılır. Bu amaçla kullanılan fırınlara KÜL FIRINI denir.

Masa Üstü (Bench Type Fırın), Kül Fırını, Kamara Tipi Fırın, Mufla Fırını, Çember Fırın olarak da adlandırılan Laboratuvar Tipi Fırınlar, temel olarak elektronik ısı kontrol ünitesi, elektrikle çalışan rezistanslar, ısıtıcı iç hazne ve izolasyon bölümlerinden oluşur.

Çalışma prensibi, ısıtıcı rezistansların yardımıyla fırın içindeki havanın ısıtılmasına dayanır. Sıcaklık kontrolü, sıcaklığın hassas olarak ayarlanmasının önemli olduğu fırınlarda, PID kontrollü elektronik kontrol ünitesi yardımıyla yapılır. Bu tip fırınlarda soğutma sistemi bulunmazken, soğutma çok güçlü olmayan fan sistemi ile yapılabilir. Aynı zamanda, fırın içinde oluşan çeşitli gaz, duman ve buharın bacaya verilmesi için, fan sistemi bir baca sistemine bağlanılabilir.

Laboratuvar Tipi Fırınlar, maksimum çalışma sıcaklıkları 900 °C ile 1800 °C arasında olacak şekilde tasarlanabilirler. Çoğunlukla 900 °C ile 1200° C arası olanlar kullanılır. Maksimum çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak uygulanan izolasyon nedeniyle, fırınların iç hacmi küçük, dış hacmi ise iç hazneye oranla geniş olur. Laboratuvar Tipi Fırınların iç haznesi kullanım amacına göre 1 litre ile 100 litre arasında değişebilir.

Çeşitli amaçlarla laboratuvarlarda kullanılan Yüksek Sıcaklık Fırınlarının diğer adlarıdır. Manşet Fırını genel olarak diş hekimliği ve diş laboratuvarlarında kullanılan tiplere verilen isimdir.

Isıl İşlem, metallerin kontrollü bir şekilde ısıtılıp soğutularak fiziksel, kimyasal ve mekaniksel özelliklerinin değiştirilme işlemidir. Laboratuvar Tipi Fırınlar, özellikle de kontrollü soğutma sistemi olmayan fırınlar, koşullar elverdiğince kısmi bir şekilde Isıl İşlem Fırını olarak kullanılabilirler.

Bu nedenle temperleme, gerilim giderme, sertlik verme gibi ısıl işlemler ve sert lehimleme tarzı lehim/kaynak işlemleri numune bazında ve küçük malzemelere uygulamak mümkün olabilir.

Laboratuvar Tipi Fırınlar (Kamara Fırın/Kül Fırını) küçük parçaların yüksek sıcaklıklara ısıtılması için, daha çok test ve analiz amaçlı laboratuvar uygulamalarında kullanılır.

Kullanım sektörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Seramik, Sert Lehimleme, Isıl İşlem, Otomotiv, Havacılık, Kömür ve Maden, Petrokimya, Plastik, Elektronik, Cam, İlaç, Yarı iletken, Gıda, Tıp, Dişçilik, Nükleer, Eğitim, Üniversite, Malzeme Testi ve Kalite Kontrol

Laboratuvar Tipi Fırın seçimini (Kül Fırını / Mufla Fırını / Kamara Fırın) belirleyen faktör, fırının kullanım amacıdır. Kullanım, fırının maksimum çalışma sıcaklığı ve ısıtma alanı olan iç haznenin boyutunu belirlemek için önemlidir.

Uygun çalışma sıcaklığı ve uygun çalışma hacminin belirlenmesinden sonra fırının fiziksel ve teknik özellikleri irdelenmelidir. Bu aşamada izolasyon, ısıtıcı rezistanslar, elektronik sıcaklık kontrolu ve fırın ergonomisine dikkat edilmelidir.

Laboratuvar Fırını / Kül Fırını / Mufla Fırını / Kamara Fırın Seçiminde İzolasyon

Laboratuvar Fırını seçerken, izolasyonla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda özetlenmiştir;

İzolasyonun maksimum çalışma sıcaklığına uygun olması önemli bir noktadadır. Fırın ısı kaybının, dolayısıyla elektrik tüketiminin minimumda tutulması ve yüzeyde çalışma güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek oranda sıcaklık oluşumunun sağlanması için izolasyonun optimum kalınlıkta olması gerekir.

İzolasyon kalınlığının yeterli olmadığı fırınlarda, yüzey sıcaklıklarını düşük tutmak amacıyla, oldukça fazla havalandırma boşluklarına rastlanır. Dolayısıyla fırın yüzeyindeki aşırı havalandırma delikleri, izolasyonun yetersiz olduğuna dair bir göstergedir. Kapak izolasyonu ve kapak tasarımı da özellikle kapağın aşırı ısınmasında önemli bir faktördür.

MagmaTherm İzolasyon

Magmatherm Fırınlar’da maksimum çalışma sıcaklıklarına uygun ve uygun kalınlıkta kullanılır. Bu sayede fırın yüzeyinde minimum sıcaklıklara ulaşılır ve fırının kullanımı kolaylaşır.

Özgün kapak tasarımı ile fırın kapağında da minimum ısınmaya sebep olur. Uygun tasarım ve optimum izolasyon kalınlıkları sayesinde de MagmaTherm Fırınların yüzeyinde az sayıda havalandırma boşluğuna ihtiyaç duyulur.

Laboratuvar Fırını / Kül Fırını / Mufla Fırını / Kamara Fırın Seçiminde Isıtıcı Rezistanslar

Laboratuvar Fırınlarının ısıtma performansını belirleyen en önemli kalemlerden birisi uygun rezistans telinin seçilmesi ve rezistansların fırına uygun şekilde doğru tasarlanmasıdır.

MagmaTherm Isıtıcı Elemanlar

MagmaTherm Fırınlar’da dünya çapında kendisini kanıtlamış rezistans telleri kullanılır. Fırınlarımızın etkin performansında , rezistansların doğru tasarlanması önemli bir yer teşkil eder.

Laboratuvar Fırını / Kül Fırını / Mufla Fırını / Kamara Fırın Seçiminde Elektronik Kontrol Ünitesi

Fırınların elektronik tasarımı ve kullanılan kontrol ünitesi, fırının istenilen sıcaklıklara ulaşmasında ve bu sıcaklıkların hassas şekilde kontrol edilmesinde önemli pay sahibidir. Kullanımı kolaylaştıran bazı elektroniksel özellikler de kullanımın kolaylaştırılması açısından fırına değer katan özelliklerdir.

MagmaTherm Elektronik Kontrol Ünitesi

MagmaTherm Fırınlar’da kullanılan kendi üretimimiz elektronik kontrol üniteleri, sıcaklıkların kontrol edilmesinde oldukça etkindir. Bunun yanı sıra, son kullanıcılardan gelen öneri ve istekler doğrultusunda, PID kontrol ünitelerimiz üzerinde çok çeşitli özellikler uyarlanmıştır.

Laboratuvar Fırını / Kül Fırını / Mufla Fırını / Kamara Fırın Seçiminde Ergonomi

Fırın kullanımının, kullanıcının işini kolaylaştırması, özellikle yüksek sıcaklıklarda bunun mümkün olduğu fırınlar, kullanım açısından tercih edilen fırınlardır.

MagmaTherm Ergonomi

MagmaTherm Fırınlar’da ergonomi ön planda tutulmuş ve kullanımı kolaylaştıracak her türlü özellik tasarım aşamasında düşünülmüştür. +180 derece yana açılır kapak, yukarı açılır kapak seçeneği, sağa ve sola açılım ve daha birçok opsiyon gibi.

Fırın seçerken, öncelikle güvenlik kriterlerine dikkat edilmelidir. Topraklamanın düzgün yapılıp yapılmadığı, herhangi bir arıza durumunda fırının göstereceği sesli ve görsel uyarılar, ısınmayı otomatik olarak kesme vb. reaksiyonlar, istenilen sıcaklıklara ulaşıldığında fırın yüzeyindeki sıcaklıklar güvenlik açısından önemlidir.

Bu özellikler kontrol edilmeden önce ise, fırın seçimi sırasında, kullanım amacına bağlı olarak fırın iç hacmi, ulaşılan maksimum sıcaklık ve sürekli çalışma sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Bu noktada izolasyon, rezistans tellerinin uygunluğu ve kontrol ünitesinin sıcaklığı kontrol edebilme kapasitesi önemlidir.

Garanti - Destek - Teknik Servis

Hedeflerimiz doğrultusunda, güvendiğimiz ürünleri satmak önemli ilkelerimizden birisidir. Güvenilir ürünü ortaya çıkarmanın en önemli aşaması, güvenilir ham madde ve güvenilir komponent kullanımıdır.

Bu ilkeden yola çıkarak ürettiğimiz MagmaTherm Fırınlarda, her türlü üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 Yıl Üretici Firma Garantisi (Sarf Malzemeleri ve Isıtma Elemanları hariç) mevcuttur.

İç haznede bulunan izolasyon tuğlaları ve kuvars cam tüpler, herhangi bir müdahale ile kırılabilir. Çarpma, ezilme vb. nedenlerle fırın kasasında deformasyonlar meydana gelebilir. Fırının 280V yerine 380V şebeke gerilimine bağlanması nedeniyle elektronik devreler zarar görebilir. Bu ve benzeri durumlarda, kullanıcı hatalarından oluşabilecek arıza, deformasyon ve zararlar Garanti Kapsamında Değildir. Garanti Koşulları ile ilgili detaylar için tıklayınız.

Tetra Isı Sistemleri tarafından üretilen MagmaTherm Laboratuvar Fırınları, talep edilmesi halinde Yetkili Bayiler tarafından devreye alınırlar. Böylece garanti süreci başlamış olur. Bu andan itibaren ürünlerin kullanım sorumluluğu, kullanıcı firmanın kendisindedir. Bu nedenle, ürünlerin periyodik bakımları firma tarafından yapılmalıdır. Periyodik bakım amaçlı rutin kontroller üçer aylık dönemlerde düzenli olarak yerine getirilmelidir.

  1. Şebeke gerilimine bağlanan kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  2. Herhangi bir hasar farkedilirse firmamıza bildirilmelidir.
  3. Şebeke gerilim kablosunun fişinin çekildiğinden emin olduktan sonra, kontrol kutusunun civataları sökülerek kapağı açılmalı ve elektronik kontrol kutusunun içi yüksek basınçta olmayan hava ile ya da vakum ile temizlenmelidir.
  4. Fırın çalışırken şebeke gerilim kablosunun ısınıp ısınmadığı kontrol edilmeli, aşırı bir ısınma olduğu taktirde firmamıza bildirilmelidir.
  5. Fırınınızın altında çevresinde fırının havalanmasını engelleyecek cisimlerin olup olmadığını kontrol edin.
  6. Fırınınızın kullanım kılavuzunda da belirtilen yerleştirme koşullarında yerleştirilmiş olduğundan emin olun (Fırınınıza 30 cm. den daha yakın havalanmayı engelleyecek cisimler bulunmamalıdır.).
  7. Baca üzerinde takılı olan fanın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, çalışmıyorsa firmamıza bildirilmelidir.
  8. Fırının çalıştırıldığı mahalin havalandırma koşullarının sağlanmakta olduğundan emin olun. Zira fırınınıza koyarak ısıttığınız maddeler yüksek sıcaklıklarda zarar verici ya da rahatsız edici gazlar üretebilir.

Yazılım Güncellemeleri için;

MagmaTherm Standart Seri Fırınların PID yazılımda, kullanıcı öneri ve taleplerine bağlı olarak zaman zaman güncellemeler yapılarak, fırınların amaca ve kullanıma yönelik gelişimini sağlamaya özen gösteriyoruz.

Bu amaçla, kullandığınız MagmaTherm Standart Seri fırınınızda uyum sorunu yaratmayacak güncellemelerimizi, sizin için ücretsiz olarak uygulayabiliriz.

Eski yazılımınızı bize gönderdiğiniz taktirde yazılımınızı son versiyona güncelleyerek tarafınıza iletebiliriz. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Teknik Servis ile ilgili işlemler için Teknik Servis sayfamızdaki form üzerinden veya iletişim numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

+90 (216) 484 32 82